Thứ Hai, 9 tháng 11, 2015

...

Ta có thể tha thứ cho nhiều người. Nhưng vì sao không tha được cho chính mình?Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Viết lời bình vào đây bạn nhé!!