Thứ Bảy, 13 tháng 6, 2015

Mỏ neo

"Em ơi đừng yếu đuối
Một tẹo thôi đã buồn
Làm sao đi đến cuối
Giữa cuộc đời đao gươm"


(Nguyễn Thiên Ngân)